" "

Eitan Sapiro-Gheiler

Thesis Writer

Research Fields

Behavioral Economics, Economic Theory, Political Economy

Contact Information

Phone (612) 321 1849
Email Address eitans@mit.edu
Office E52-502

Awards

2019 - 2024
NSF Graduate Research Fellowship
2019
Halbert White ’72 Prize in Economics, Princeton University
2019
Wolf Balleisen Memorial Prize, Princeton University